1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیوشیمی لیپینکات
بیوشیمی لیپینکات حیدری
بیوشیمی لیپینکات حیدری حیدری  

بیوشیمی لیپینکات

کد کتاب 105205

کتاب بیوشیمی لیپینکات

تعداد صفحه
764
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی لیپینکات

دارای 20% تخفیف  

کتاب بیوشیمی لیپینکات

کتاب بیوشیمی لیپینکات

  1. ساختار و عملکرد پروتئین
  2. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
  3. متابولیسم لیپید
  4. بیوانرژتیک و متابولیسم کربوهیدرات ها
  5. یکپارچگی متابولیسم
  6. تغذیه درمانی
  7. ذخیره و بیان اطلاعات ژنتیکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند