فهرست بلاگ

معرفی کتاب پزشکی
1397/08/06

معرفی کتاب پزشکی - با توجه به نیاز جامعه پزشکی امروز، معرفی کتاب ها کار دشواری می باشد، ما در انتشارات جعفری توانسته ایم مراجع و رفرنس های اصلی در همه بخشهای پزشکی را فراهم کرده و در اختیار خواننده قرار دهیم.