1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)
مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم) رویان پژوه
مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم) رویان پژوه رویان پژوه  

مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)

کد کتاب 142893

کتاب مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)

تعداد صفحه
192
زبان
سال نشر
شابک
مترجم
-
نوبت چاپ

خرید مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)

دارای 3% تخفیف  

کتاب مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)

کتاب مشق شکم ( چگونه لاغر شویم ولاغر بمانیم)

چاقی به زبان ساده
خوردن شما در کدام مرحله است؟
در کدامیک از رفتارهای شما هر سه عنصر رفتارهای ذهن آگاهانه وجود دارد؟
آیا میدانید کدامیک از موارد زیر باعث چاقی شما شده است؟
چه مراحلی منجر به خوردن میشوند؟
چگونه محرکها میتوانند ماشین تولید افکار مخرب باشند؟
چگونه به محرکها پاسخ مفید دهید؟
تکنیکهای مقابله با ولعها
خودآزمایی سلامت
دلایلی که میخواهید لاغر شوید را پیدا کنید
راهنمای استفاده از کتابچه
نمونه نمودار کاهش وزن
نمونه تراز روزانه 
تراز روزانه
اولویتهایتان را مشخص کنید
تفاوت افکار افراد موفق و ناموفق در رژیم گرفتن
جدول شناسایی خطاهای فکر و تصحیح آن 
کارتهای پاسخ موثر به افکار مخرب 
22هدیه به خود
 تمرین مدیتیشن برای ذهن آگاهی
دعای صبح
دعای آرامش
فقط برای امروز
تعهدی برای امسال
قبل از برداشتن اولین لقمۀ اضافی به یاد داشته باشید
46نکته مهم در رژیم کاهش وزن
13توصیه برای افزایش وزن
خصوصیات برنامه غذایی سالم
رژیم مدیترانهای برترین رژیم دنیا در سال 1۵6
نمونهای از رژیم غذایی مدیترانهای
رژیم غذایی DASHدومین رژیم غذایی برتر دنیا در سال 161
یک نمونه برنامه غذایی 164
رژیم Flexitarianسومین رژیم برتر دنیا درسال 165
یک نمونه رژیم 1500Flexitarian   کالری
35رژیم برتر دنیا از دیدگاه سایت 170
میزان مصرف کالری از فعالیتهای مختلف در یک ساعت
نگارۀ آشفتگی من
نمودار کاهش وزن من
جدول پیشرفت در پایان هر دوره
یادداشتهای روزانه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند