پیگیری سفارش : [02166407009]
به وب سایت انتشارات جعفری خوش آمدید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم
دارای 12% تخفیف
بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم حیدری

بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم

کد کتاب188972

کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم

با نظارت و ویراستاری: دکتر اکبر جعفرنژاد

تعداد صفحه
490
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم

بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم

علم بیوشیمی، چگونگی انجام واکنش هزاران مولکول غیر زنده و ساخت موجودات زنده را بررسی می‌کند. درواقع بیوشیمی دانشی است که با اساس شیمیایی حیات مرتبط می‌شود.

قلمروی علم بیوشیمی به گستردگی خود حیات است. هرجا حیات و زندگی جریان دارد، واکنش‌های بیوشیمیایی نیز در آنجا اتفاق می‌افتد. دانش بیوشیمی پر از شگفتی و نظم است در بیوشیمی نسبت به سایر علوم زیستی این نظم بیشتر به چشم می‌خورد.

کتابی که‌ پیش رو دارید، واراست سی و دوم (2023) ترجمه بیوشیمی مص.ر هارپر می‌باشد، از ویژگی‌های بارز این اثر رنگی بودن تصاویر آن است که به درک بهتر مفاهیم کمک زیادی کرده است.

از ویژگی‌های دیگر کتاب بیوشیمی هارپر استفاده درست از تصاویری است که در آن‌ها نکات مهم در کنار هم قرار گرفته است، این ویژگی‌ها بهد علاوه حجم کم آن (در مقایسه با سایر کتب بیسوشیمی از قبیل لنینجر، استرایر، دولین و ...) باعث شده تا به عنوان یکی از کتب کاملاً شناخته شده در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ جهان و همچنین ایران جهت استفاده دانشجویان رشته‌های بیوشیمی، پزشکی، دندانمپزشکی، داروسازی، علوم‌ آزمایشگاهی، دامپزشکی، علوم زیستی و ... مطرح باشد. لذا مطالعه این کتاب به دانشجویان فوق توصیه می‌گردد.

بیوشیمی مصور هارپر 2023 جلد اول ویراست سی و دوم

بخش l: ساختمان و عملکرد پروتئین‌ها و آنزیم‌ها
فصل 1: بیوشیمی و پزشکی
فصل 2: آب و PH
فصل 3: اسید آمینه‌ها و پپتیدها
فصل 4: پروتئین‌ها: تعیین ساختمان اول
فصل 5: پروتئین‌ها: درجات بالاتر ساختمانی

بخش ll: آنزیم‌ها: کینتیک، مکانیسم، تنظیم و نقش فلزات واسطه
فصل 6: پروتئین‌ها: میوگلوبین و هموگلوبین
فصل 7: آنزیم‌ها: مکانیسم عمل
فصل 8: آنزیم‌ها: کینتیک
فصل 9: آنزیم‌ها: تنظیم فعالیت
فصل 10: نقش بیوشیمیایی فلزات واسطه

بخش lll: بیوانرژیک
فصل 11: بیوانرژیک: نقش ATP
فصل 12: اکسیداسیون بیولوژیک
فصل 13: زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو

بخش IV: متابولیسم کربوهیدرات‌ها
فصل 14: مروری بر متابولیسم و تأمین سوخت‌های متابولیکی
فصل 15: کربوهیدرات‌های دارای اهمیت فیزیولوژیک
فصل 16: چرخه اسید سیتریک: مسیر اصلی متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و اسید آمینه
فصل 17: گلیکولیز و اکسیداسیون پیروات
فصل 18: متابولیسم گلیکوژن
فصل 19: گلومونئوژنز و کنترل گلوکز خون
فصل 20: مسیر پنتوزفسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوز

بخش V: متابولیسم لیپیدها: لیپیدهای دارای اهمیت
فصل 21: فیزیولوژیک
فصل 22: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتوژنز
فصل 23: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها
فصل 24: متابولیسم آسیل‌گلیسرول‌ها و اسفنگولیپیدها
فصل 25: انتقال و ذخیده لیپید
فصل 26: سنتز، انتقال و ترشح کلسترول

بخش VI: متابولیسم پروتئین‌ها و اسیدهای آمینه: بیوسنتز اسیدهای آمینه
فصل 27: غیر ضروری تغذیه‌ای
فصل 28: کاتابولیسم پروتئین‌ها و نیتروژن اسید آمینه
فصل 29: کاتابولیسم اسکلت‌های کربنی اسید آمینه‌ها
فصل 30: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص
فصل 31: پورفیرین‌ها و رنگدانه‌های صفراوی

بخش VII: ساختمان، عملکرد و همانندسازی ماکرومولکول‌های اطلاعاتی
فصل 32: نوکلئوتیدها
فصل 33: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی و پیریمیدینی
فصل 34: ساختار و عملکرد اسیدهای نوکلئیک
فصل 35: سازماندهی DNA، همانندسازی و ترمیم