1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. مبانی و مفاهیم تغذیه 2021جاد 1و2
مبانی و مفاهیم تغذیه 2021جاد 1و2 حیدری
مبانی و مفاهیم تغذیه 2021جاد 1و2 حیدری حیدری  

مبانی و مفاهیم تغذیه 2021جاد 1و2

کد کتاب 186193

کتاب مبانی و مفاهیم تغذیه 2021 جلد 1و2

ویرایش شانزدهم

تعداد صفحه
345
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی و مفاهیم تغذیه 2021جاد 1و2

دارای 20% تخفیف  

کتاب مبانی و مفاهیم تغذیه ویرایش شانزدهم 2021 جلد 1و2