1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی
IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی

کد کتاب 107495

کتاب IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی

مجموعه سوالات 4سال اخیر آزمون های کارشناسی ارشد رشته ی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

کارشناسی ارشد

تعداد صفحه
133
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی

دارای 18% تخفیف  

کتاب IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی

کتاب IQB بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی همراه با پاسخنامه تشریحی

فهرست مطالب

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 92-91

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 93-92

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 94-93

آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی سال 96-95

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند