1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم
ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم ابن سینا
ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم ابن سینا ابن سینا  

ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم

کد کتاب 144499

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم

تعداد صفحه
595
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم

دارای 10% تخفیف  

کتاب ژنتیک مولکولی انسانی استراکن 2019 جلد اول ویرایش پنجم

بخش اول : مفاهیم پایه DNA، کروموزوم ها،سلول ها، رشد و نمو و وراثت

   فصل 1: مفاهیم پایه ای ساختار نوکلئیک اسید و بروز اطلاعات ژنتیکی

   فصل 2: مفاهیم  بنیادی سلول ها و کروموزوم ها

   فصل 3: مفاهیم بنیادی میانکنش سلول-سلول و زیست شناسی سیستم ایمنی

   فصل 4: جنبه هایی از رشد و نمو اولیه پستانداران، تمایز سلولی و سلول های بنیادی

   فصل 5: الگوهای وراثت

بخش دوم:  درک ژنوم

   فصل 6: تکنولوژی های DNA، دورگه سازی نوکلئیک اسید و توالی یابیDNA

   فصل 7: آنالیز ساختار و تظاهر ژن ها و ژنوم

   فصل 8: اصول دست ورزی ژنتیکی سلول های پستانداران

   فصل 9: ساختار و کارکرد ژنوم انسان

   فصل 10: تنظیم ژن و اپی ژن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند