1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II
دارای 10% تخفیف
اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم حیدری

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم - Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

کد کتاب 144438

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم

تعداد صفحه
882
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786004895439
قطع
وزیری
مترجم
دکتر اکبر جعفرنژاد - نگار ونکی - لیلا خدا دوستان
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم

|

اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II


اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

تصویر 1 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 جلد دوم Principles of Leningrad Biochemistry 2021 Volume II

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم جلد اول

محدوده و قلمرو علم بیوشیمی به وسعت خود حیات است . هر جا که اثری از حیات و زندگی وجود دارد فرایندهای بیوشیمیایی در حال انجام هستند . بیوشیمی به عنوان شاخه مهمی از علوم زیستی در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله پزشکی زیست شناسی ، بیوتکنولوژی ، کشاورزی و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است . لذا شناخت اصول آن برای دانشجویان نامبرده ضروری میباشد و کتاب بیوشیمی لنینجر در زمره ی معتبرترین کتاب های نگاشته شده در این زمینه است که به عنوان یک کتاب مرجع در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار میگیرد . از ویژگی های کتاب حاضر می توان به مثال های کاربردی موجود در متن و سوالات انتهای هر فصل اشاره کرد که کمک قابل توجهی به درک مطلب می نماید . 

در ترجمه کتاب سعی شده است با حفظ امانت از کلمات ساده و جملات صریح استفاده گردد .

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر 2021 ویرایش هشتم جلد دوم

بخش دوم: بیوانرژیک و متابولیسم

مقدمه ای بر متابولیسم

گلیکولیز،گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات

متابولیسم گلیکوژن در حیوانات

چرخه اسید سیتریک

کاتابولیسم اسید چرب

اکسیداسیون اسید آمینه و تولید اوره

فسفرلاسیون اکسیداتیو

بیوسنتز لیپیدها

بیوسنتز اسید های آمینه، نوکلئوتید ها و مولکول های وابسته

تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران

بخش سوم : مسیرهای اطلاعاتی

ژن و کوروکوزوم ها

متابولیسم DNA

متابولیسم RNA

متابولیسم پروتئین

تنظیم بیان ژن