1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA ویرایش هشتم 2021
مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA  ویرایش هشتم 2021 اطمینان
مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA  ویرایش هشتم 2021 اطمینان اطمینان  

مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA ویرایش هشتم 2021

کد کتاب 144365

کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA ویرایش هشتم 2021

تعداد صفحه
323
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222561314
قطع
وزیری
مترجم
دکتر آرش سلمانی نژاد-فروغ طاهری-پریا اسکندری-مطهره سیدی-زهرا بهمن پور
نوبت چاپ
اول

خرید مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA ویرایش هشتم 2021

دارای 17% تخفیف  

کاربرد در زمینه کلون سازی ژن ها و همچنین PCR توضیح داده شده است در بخش دوم که شامل فصل 10-13 است 

کتاب مقدمه ای بر کلون سازی ژن و آنالیز DNA  ویرایش هشتم 2021

بخش 1: مبانی اساسی کلون کردن ژن و آنالیز DNA 

فصل 1: چرا کلون کردن ژو و آنالیز DNA مهم است؟

فصل 2: وکتورهای کلون کردن ژن : پلاسمیدها و باکتریوفاژها 

فصل 3: خالص سازی DNA ازسلول های زنده 

فصل 4: دستکاری DNA خالص 

فصل 5: وارد کردن DNA به سلول های زنده 

فصل 6: وکتورهای کلون سازی برای اشرشیاکلی 

فصل 7: وکتورهای کلونینگ در یوکاریوت ها 

فصل 8: چگونه ازیک ژن اختصاصی کلون به دست بیاوریم 

فصل 9: واکنش زنجیره ای پلی مراز

بخش 2: کاربردهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA در تحقیق

فصل 10 توالی یابی ژن ها و ژنوم ها

فصل 11: مطالعه بیان و عملکرد ژن 

فصل 12: مطالعه ژنوم 

فصل 13: تولید پروئتین از ژن های کلون شده 

بخش سوم : کاربردهای کلونینگ ژن و آنالیز DNA دربیوتکنولوژی 

فصل 14: تولید پروتئین ازژن های کلون شده 

فصل 15: کلونینگ ژنی و آنالیز DNA در پزشکی 

فصل 16: کلون کردن ژن ها وآنالیز DNA در کشاورزی 

فصل 17: کلون کردن ژن ها و آنالیز DNA در علوم جنایی و باستان شناسی 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند