1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول
اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول حیدری
اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول حیدری حیدری  

اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول

کد کتاب 142868

کتاب اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول

تعداد صفحه
406
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول

دارای 25% تخفیف  

اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول

 

اصول ارزیابی تشخیص و مداخله تغذیه ای کراوس 2021 جلد اول

فصل 1 - دریافت : هضم، جذب ، انتقال و دفع مواد مغذی 

فصل 2 : دریافت انرژی 

فصل 3 - تعادل آب ، الکترولیت هاو اسید - باز 

فصل 4 - دریافت ؛ ارزیابیتاریخچه ی مربوط به تغذیه و غذا 

فصل 5- ارزیابی داده های بیوشیمایی ، فیزیکی و عملکردی 

فصل 6 - بالینی ، ژنومیک تغذیه ای 

فصل  7 - التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن 

فصل 8 - عوامل رفتاری - محیطی : فرد در جامعه 

فصل 9 - مروری بر تشخیص و مداخلات تغذیه ای 

فصل 10 - انتقال غذا و مواد مغذی : برنامه ریزی رژیم غذاییبا قابلیت های فرهنگی 

فصل 11 - عرصه غذا و مواد مغذی : مواد بیوالکتیو و مراقبت های یکپارچه 

فصل 12 - انتقال غذا و مواد مغذی : روش های حمایت تغذیه ای

فصل 13 - آموزش و مشاوره : تغییر رفتار

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند