1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. زیست شناسی
  4. کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1
کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1 خانه زیست شناسی
کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1 خانه زیست شناسی خانه زیست شناسی  

کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1

کد کتاب 102891

کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1

تعداد صفحه
578
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول جامع جانور شناسی هیکمن جلد1

بخش اول : مقدمه ای بر جانوران زنده 

  فصل 1 : حیات:اصول زیست شناختی و علم جانور شناسی

  فصل 2 : خاستگاه و شیمی حیات

  فصل 3 : یاخته ها به عنوان واحدهای حیات

  فصل 4 : سوخت و ساز یاخته ای

بخش دوم : پیوستگی و تکامل حیات جانوری 

  فصل 5 : مروری در وراثت

  فصل 6 : تکامل آلی

  فصل 7 : فرآیند تولید مثل

  فصل 8 : اصول تکوبن

بخش سوم : تنوع حیات جانوری

  فصل 9 : الگوی معماری جانوری

  فصل 10 : آرایه شناسی و تبارزایی جانوران

  فصل 11 : هسته داران تک یاخته ای، گروه پیش زیوگان

  فصل 12 : اسفنج ها و لاکه ای ها

  فصل 13 : جانوران تقارن شعاعی

  فصل 14 : کرم های پهن، میان زیان و کرم های روبانی

  فصل 15 : کلاد گناتی فران و لوفوتروکوزوئن های کوچک

  فصل 16 : نرم تنان

  فصل 17 : حلقویان و آرایه های وابسته

  فصل 18 : پوست اندازان کوچکتر

  فصل 19 : تریلوبیت ها، کلیسرداران و هزارپابان

  فصل 20 : سخت پوستان

  فصل 21 : شش پایان (حشرات)

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند