1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روانپزشکی
  4. مصاحبه بالینی اصول و فنون
مصاحبه بالینی اصول و فنون

مصاحبه بالینی اصول و فنون

کد کتاب 121881

کتاب مصاحبه بالینی اصول و فنون

تعداد صفحه
816
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مصاحبه بالینی اصول و فنون

دارای 10% تخفیف  

کتاب مصاحبه بالینی اصول و فنون