1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. اصول بیوشیمی لنینجر جلد1
اصول بیوشیمی لنینجر جلد1 حیدری
اصول بیوشیمی لنینجر جلد1 حیدری حیدری  

اصول بیوشیمی لنینجر جلد1

کد کتاب 100184

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد1

تعداد صفحه
652
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول بیوشیمی لنینجر جلد1

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر

علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شود.

محدوده و قلمرو علم بیوشیمی به وسعت خود حیات است. هرجا که اثری از حیات و زندگی وجود دارد فرآیندهای بیوشیمیایی در حال انجام هستند. بیوشیمی به عنوان شاخه مهمی از علوم زیستی در بسیاری از رشته های دانشگاهی از جمله پزشکی، زیست شناسی ،بیوتکنولوژی، کشاورزی و ... از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا شناخت اصول آن برا یدانشجویان نامبرده ضروری می باشد. کتاب بیشیمی لنینجر در زمره معتبرترین کتاب های نگاشته شده در این زمینه است که به عنوان یک کتاب مرجع در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های کتاب حاضر می توان به مثال های کاربردی موجود در متن و سؤالات انتهای هرفصل اشاره کرد که کمک قابل توجهی به درک مطلب می نماید.

در ترجمه کتاب سعی شده است با حفظ امانت از کلمات ساده و جملات صریح استفاده گرد. کتابی که در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد، مسلماً خالی از اشکال نخواهد بود.

کتاب اصول بیوشیمی لنینجر جلد1

فصل 1- پایه های بیوشیمی

بخش اول- ساختار و کاتالیز

فصل 2- آب

فصل 3- اسیدهای آمینه، پیتیها و پروتئین ها

فصل 4- ساختار سهبعدی پروتئین ها

فصل 5- عملکرد پروتئین

فصل 6- آنزیم ها

فصل 7- کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژیگ

فصل 8- نوکلئتیدها و اسیدها نوکلیئیک

فصل 9- فناوری های اطلاعات بر پایه DNA

فصل 10- لیپیدها

فصل 11- غشاهای بیلوژیکو انتقال

فصل 12- پیام رسانی زیستی

پاسخ سؤالات انتهای فصل ها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند