با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بهداشت/ سم شناسی/ اپیدمیولوژی/ آمار
  4. کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه
کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

کد کتاب 100998

کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تعداد صفحه
642
چاپ
سیاه و سفید
زبان
فارسی
سال نشر
1401
قطع
وزیری
نوبت چاپ
چهارم

خرید کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

|

کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه


کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

تصویر 1 کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای چوبینه

فصل 1:مبانی

فصل 2: صدا و ارتعاش

فصل 3: شرایط جوی محیط کار

فصل 4: روشنایی در محیط کار

فصل 5: پرتوها

فصل 6: فشار هوا

فصل 7: روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار

فصل 8: سم شناسی شغلی

فصل 9: کنترل عوامل شیمیایی در بهداشت حرفه ای

فصل 10: عوامل بیولووژیک زیان آور محیط کار

فصل 11: ارگونومی

فصل 12: کلیات ایمنی و ارزیابی ریسک

فصل 13: حفاظت تنفسی

فصل 14: فن آوران نانو و بهداشت حرفه ای

فصل 15: کار زنان از دیدگاه بهداشت حرفه ای

فصل 16: تشکیلات بهداشت حرفهای و سازمان های تدوین استاندارد

فصل 17: بهداشت حرفه ای در برخی مشاغل خاص