1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون های بین المللی
  3. آزمون های کانادا
  4. Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition
دارای 10% تخفیف
Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition Kaplan

Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

کد کتاب 188821

Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

 یک بررسی جامع پرسش و پاسخ از موضوعات اصلی تست شده در امتحان است. فصل ها بر اساس موضوع سازماندهی می شوند تا به شما کمک کنند نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و بر روی حوزه های مشکل خود تمرکز کنید.

افست = اورجینال           چاپ تمام رنگی       کاغذ 80 گرمی اندونزی       جلد سخت / ته دوخت / سیمی

*بهترین کیفیت افست را از ما بخواهید*

تعداد صفحه
447
چاپ
رنگی
زبان
انگلیسی
سال نشر
2008
شابک
‎ 9780071494007
قطع
رحلی
نوبت چاپ
ششم
نویسنده

خرید کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

Everything you need to ace the USMLE Step 2 CK

All questions are in proper USMLE format....[The book] is well-organized by subject matter for efficient review of weaknesses."--Rebecca Mallo, Medical Student, University of Washington School of Medicine

LANGE Q&A™: USMLE Step 2 CK is a comprehensive Q&A review of the core topics tested on the exam. Chapters are organized by subject to help you assess your strengths and weaknesses and focus on your problem areas. One complete practice test, formatted as 8 blocks of 46 questions -- just like the USMLE -- simulates the exam experience. Explanations discuss correct and incorrect answer options for a complete, high-yield review and all questions are in board format.

FEATURES:

  • 1,100+ USMLE Step 2 CK format questions
  • Comprehensive 360+ question practice exam for self-evaluation Detailed explanations of both correct and incorrect answers
  • Color photos you'll need to recognize on exam day
  • The latest information on preventive medicine
|

Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition


Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition

تصویر 1 کتاب Lange Q&A USMLE Step 2 CK, Sixth Edition