1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن
درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن ابن سینا
درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن ابن سینا ابن سینا  

درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن

کد کتاب 186829

کتاب درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن

دارای 18% تخفیف