1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه و رژیم درمانی 2E
تغذیه و رژیم درمانی 2E کتاب میر
تغذیه و رژیم درمانی 2E کتاب میر کتاب میر  

تغذیه و رژیم درمانی 2E

کد کتاب 186357

کتاب تغذیه و رژیم درمانی 2E  

به انضمام آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری

چاپ
زبان
قطع
نوبت چاپ

خرید تغذیه و رژیم درمانی 2E

دارای 21% تخفیف