1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022
بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022 اندیشه رفیع
بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022

کد کتاب 186264

کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022

تعداد صفحه
635
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون 2022

فصل15: ارزیابی عملکرد کلیه،آب،الکترولیت ها و تعدل اسید-باز

فصل16:ماکرهای بیوشیمیایی متابولیسم استخوان

فصل17:کربوهیدرات ها

فصل18:لیپیدها و دیس لیپوپروتئینمی

فصل19:آسیب قلب،تصلب شرائین و بیماری های ترومبوتیک

فصل20:پروتئین های اختصاصی

فصل21:آنزیم شناسی بالینی

فصل22:ارزیابی عملکرد کبد

فصل23:تشخیص آزمایشگاهی اختلالات دستگاه گوارش و پانکراس

فصل24:سم شناسی و پایش دارودرمانی

فصل25:ارزیابی عملکرد اندوکرین

فصل26:عملکرد تولیدمثلی و بارداری

فصل27:ویتامین ها و عناصر کمیاب

فصل28:اساس شیمیایی برای آزمایشات آنالیت و تداخلات معمول

فصل 76:تشخیص و مدیریت سرطان با استفاده از مارکرهای توموری

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند