1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. علوم آزمایشگاهی
  4. IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی
IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی گروه تالیفی دکتر خلیلی
IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی گروه تالیفی دکتر خلیلی گروه تالیفی دکتر خلیلی  

IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

کد کتاب 186205

کتاب IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

تعداد صفحه
331
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

دارای 20% تخفیف  

کتاب IQB آزمون استخدامی علوم آزمایشگاهی

فصل اول : بیوشیمی و بیوشیمی بالینی
فصل دوم :هماتولوژی و بانک خون
فصل سوم : ایمونولوژی و سرولوژی
فصل چهارم : میکروب شناسی
فصل پنجم : کنترل کیفی و تکنیک های آزمایشگاهی