1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. طرح واره درمانی هیجانی
طرح واره درمانی هیجانی ارجمند
طرح واره درمانی هیجانی ارجمند ارجمند  

طرح واره درمانی هیجانی

کد کتاب 186178

طرح واره درمانی هیجانی 

مجموعه تندآموز رفتار درمانی شناختی

تعداد صفحه
160
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید طرح واره درمانی هیجانی

دارای 2% تخفیف