1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان
تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان ارجمند
تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان ارجمند ارجمند  

تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان

کد کتاب 186176

کتاب تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان

تعداد صفحه
392
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان

دارای 2% تخفیف