1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث
مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث حیدری

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

کد کتاب 186167

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

تعداد صفحه
968
چاپ
تک رنگ
زبان
فارسی
سال نشر
1401
شابک
9786004892308
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

|

مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث


مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

تصویر 1 کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

کتاب مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک گریفیث

انقلاب ژنتیکی در علوم زیستی

وراثت تک ژنی

جورشدن مستقل ژن ها

نقشه کشی کروموزوم های یوکاریوتی بر اساس نوترکیبی

-ژنتیک باکتری ها و ویروس های باکتریایی

RNA: رونویسی و پردازش

پروتئین و سنتز آن

جداسازی و دستکاری ژن

تنظیم بیان ژن در باکتری ها و ویروس های باکتریایی

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

کنترل ژنتیکی تکوین ژنوم و ژنومیک

ژنوم پویا

جهش، ترمیم و نوترکیبی

 ژنتیک جمعیت

توراث صفات پیچیده

تکامل ژن ها و صفات