1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین
بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین آناطب
بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین آناطب آناطب  

بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین

کد کتاب 108313

کتاب بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین

دارای 10% تخفیف  

کتاب بررسی بیان ژن ها با تکنیک Real time PCR سایبر گرین

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند