1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. فناوری اطلاعات در پرستاری

فناوری اطلاعات در پرستاری

کد کتاب 108292

کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری

منطبق بر سر فصل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید فناوری اطلاعات در پرستاری

دارای 10% تخفیف  
فناوری اطلاعات در پرستاری

کتاب فناوری اطلاعات در پرستاری

کتاب های مرتبط با فناوری اطلاعات در پرستاری