1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری
استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری آناطب
استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری آناطب آناطب  

استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

کد کتاب 108283

کتاب استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

ویراستار: دکتر مریم رسولی - دکتر زهرا صفوی

 

زبان
سال نشر
نوبت چاپ

خرید استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

دارای 10% تخفیف  

کتاب استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری