1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

کد کتاب 108283

کتاب استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

ویراستار: دکتر مریم رسولی - دکتر زهرا صفوی

 

تعداد صفحه
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

دارای 10% تخفیف  
استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

کتاب استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری

کتاب های مرتبط با استراتژی های آموزشی بالینی در پرستاری