1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

کد کتاب 108238

کتاب کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

تقویت مهارت سازگاری با شرایط جدید

مهارت های اجتماعی

تعداد صفحه
24
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

دارای 0% تخفیف  
کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

کتاب کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود

کتاب های مرتبط با کارآگاه نمی خواهد به مهد کودک برود