1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

کد کتاب 108236

کتاب کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

مهارت های اجتماعی

تعداد صفحه
24
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

دارای 0% تخفیف  
کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

کتاب کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی

کتاب های مرتبط با کارآگاه عصبانی می شود تقویت مهارت ابراز وجود و جسارت ورزی