1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند
دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند

دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند

کد کتاب 108228

کتاب دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند

داستانی برای آماده ساختن کودکان و نوجوانان برای روان درمانی و آموزش حل مسئله به آنها

مهارت های اجتماعی

تعداد صفحه
52
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند

کتاب دکتر پلیکان به خرسی کمک می کند