1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

کد کتاب 108082

کتاب مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

تعداد صفحه
408
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

دارای 0% تخفیف  
مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

کتاب مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی

کتاب های مرتبط با مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی