1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. روانشناسی اجتماعی
  4. راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا
راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

کد کتاب 108056

کتاب راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

با مقدمه: دکتر ابوالحسن فقیه

تعداد صفحه
262
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

کتاب راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا

کتاب های مرتبط با راهنمای آموزشی حمایت های روان شناختی مبتنی بر اجتماع در بلایا