1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطفال/ کودکان
  4. بیماری های قلبی عروقی در کودکان
بیماری های قلبی عروقی در کودکان

بیماری های قلبی عروقی در کودکان

کد کتاب 108002

کتاب بیماری های قلبی عروقی در کودکان

تعداد صفحه
176
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید بیماری های قلبی عروقی در کودکان

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیماری های قلبی عروقی در کودکان

کتاب بیماری های قلبی عروقی در کودکان

فهرست مطالب

فصل1: اصول کلی معاینات بالینی و تست های تشخیصی

فصل2: بیماری های مادرزادی قلبی آسیانوتیک با افزایش فلوی ریه

فصل3: بیماری های مادرزادی قلبی آسیانوتیک با فلوی نرمال ریه

فصل4: آنومالی های سیانوتیک با کاهش فلوی ریه

فصل5: آنومالی های سیانوتیک با افزایش فلوی ریه

فصل6: قلب در سمت راست قفسه سینه

فصل7: آندوکاردیت عفونی

فصل8: بیماری های میوکارد و پریکارد

فصل9: نارسایی قلبی

فصل10: بیماری روماتیسمی قلب

فصل11: اختلالات ریتم قلب در کودکان

فصل12: ازدیاد فشار خون سیستمیک در کودکان

پرسش و پاسخ

کتاب های مرتبط با بیماری های قلبی عروقی در کودکان