1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)
نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

کد کتاب 107997

کتاب نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

تعداد صفحه
560
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

دارای 10% تخفیف  

کتاب نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

 ترجمه کتاب ارزشمند دکتر یی جی و همکاران در زمینه نانوپزشکی

 ارائه اصول پایه و اساسی فناوری نانو در پزشکی

 شامل دو بخش: بخش اول اصول نانوپزشکی و بخش دوم چشم اندازهای نانوپزشکی

کتاب نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

کتاب نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)

کتاب های مرتبط با نانوپزشکی (اصول نانوپزشکی)