1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. تغذیه/ صنایع غذایی
  4. تغذیه
  5. اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس حیدری
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس حیدری حیدری  

اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس

کد کتاب 100777

کتاب اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس 2017

تعداد صفحه
296
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس

دارای 20% تخفیف  

کتاب کراوس 2017
اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای

کتاب اصول تغذیه و ارزیابی تغذیه ای کراوس

بخش اول: ارزیابی تغذیه 

فصل اول: دریافت : هضم، جذب، انتقال و دفع موتد مغذی

فصل دوم: دریافت انرژی

فصل سوم: التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن

فصل  چهارم: دریافت: آنالیز رژیم غذایی

فصل پنجم: بالینی: ژنومیک تغذیه 

فصل ششم: تعادل آب ، الکتریک ها و اسید- باز 

فصل هفتم: ارزیابی داده های بیوشیمی،فیزیکی وعملکردی

فصل هشتم :تداخل های غذا- دارو

فصل نهم: عوامل رفتاری- محیطی: فردر جامعه

فصل دوازدهم :تحول غذا و مواد  مغذی :طب یکپارچه و طب مکمل و مکمل یاری تغذیه ای

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند