1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات
مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات رویان پژوه
مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات رویان پژوه رویان پژوه  

مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات

کد کتاب 107733

کتاب مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات

حوادث ترافیکی، سوانح و بلایا

تعداد صفحه
250
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات

دارای 12% تخفیف  

کتاب مقدمه ای بر مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی در صحنه عملیات امداد و نجات