1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

کد کتاب 107729

کتاب اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

همراه با CD

تعداد صفحه
400
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

دارای 10% تخفیف  
اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

کتاب اصول و کاربردهای نرم افزار SAS

کتاب های مرتبط با اصول و کاربردهای نرم افزار SAS