1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

کد کتاب 107728

کتاب روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

تعداد صفحه
287
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

دارای 10% تخفیف  
روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

کتاب روش های کاربردی تحلیل رگرسیون

کتاب های مرتبط با روش های کاربردی تحلیل رگرسیون