1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد
کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد رویان پژوه
کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد رویان پژوه رویان پژوه  

کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد

کد کتاب 107726

کتاب کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد

ویراستار: دکتر منصوره آقایی

تعداد صفحه
168
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد

دارای 10% تخفیف  

کتاب کرافت نقش خانواده ها در درمان سوءمصرف مواد