1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

کد کتاب 107722

کتاب الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

تحت نظارت: دکتر محمود آل بویه - دکتر سعیدرضا پاکزاد

تعداد صفحه
154
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

دارای 10% تخفیف  
الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

کتاب الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی

کتاب های مرتبط با الزامات مدیریتی و استانداردسازی آزمایشگاه پزشکی