1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان
نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان رویان پژوه
نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان رویان پژوه رویان پژوه  

نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان

کد کتاب 107717

کتاب نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان

تحت نظارت و راهنمایی: دکتر محمدباقر رضوانی

تعداد صفحه
96
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان

دارای 14% تخفیف  

کتاب نگاهی به گردشگری سلامت در ایران و جهان