<
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB
پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB رویان پژوه
پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB رویان پژوه رویان پژوه  

پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

کد کتاب 107715

کتاب پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

آموزش خط به خط دستورات MATLAB

برای پنج کاربرد مهم تبدیل کرولت در پردازش تصویر

تعداد صفحه
104
زبان
سال نشر
98
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

دارای 3% تخفیف  

کتاب پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

کتاب های مرتبط با پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB