1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

کد کتاب 107715

کتاب پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

آموزش خط به خط دستورات MATLAB

برای پنج کاربرد مهم تبدیل کرولت در پردازش تصویر

تعداد صفحه
104
چاپ
زبان
سال نشر
98
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

دارای 5% تخفیف  
پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

کتاب پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB

کتاب های مرتبط با پردازش تصویر مبتنی بر تبدیل کرولت در نرم افزار MATLAB