1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

کد کتاب 107711

کتاب اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

تعداد صفحه
629
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

دارای 10% تخفیف  
اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

کتاب اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی

کتاب های مرتبط با اطلس مداخلات ستون فقرات تحت هدایت تصویربرداری فلوروسکوپی و سونوگرافی