1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. ضروریات طب ضایعات نخاعی
ضروریات طب ضایعات نخاعی رویان پژوه
ضروریات طب ضایعات نخاعی رویان پژوه رویان پژوه  

ضروریات طب ضایعات نخاعی

کد کتاب 107710

کتاب ضروریات طب ضایعات نخاعی

تعداد صفحه
506
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ضروریات طب ضایعات نخاعی

دارای 12% تخفیف  

کتاب ضروریات طب ضایعات نخاعی

بخش اول : مبانی علمی پایه 

فصل اول : آناتومی و فیزیولوژی کاربرد نخاع

پاتوفیزیولوژی آسیب های نخاع 

تحقیقات انجام شده در زمینه های حفاظت نورونی ، بازسازی و ترمیم نخاع آسیب دیده 

 

بخش دوم : آسیب های نخاع تروماتیک 

اپیدمیولوژی آسیب های نخاع 

پیش گیری های ابتدایی از آسیب به نخاع 

مدیریت پیش بیمارستانی آسیب به نخاع

تصویر برداری از نخاع و ستون فقرات آسیب دیده 

مراقب های اولیه در بیمارستان پس از SCI : طبی ، جراحت و توانبخشی 

ارتز مهره ای 

ارزیابی نورولوژیک برای طبقه بندی آسیب تروماتیک به نخاع 

آسیب تروماتیک نخاع در ودکان 

 

بخش سوم : میلوپاتی غیر تروماتیک 

میلوپاتی غیر تروماتیک : مرورکلی و رویکرد ها 

میلوپاتی اسپوندیلوتیک گردنی 

سندروم دم اسبی غیر تروماتیک 

تومورهای ستون فقرات و نخاع

میلوپاتی عروقی _ انفارکتوس نخاع 

هموراژ نخاع ، و ناهنجاری های شریانی وریدی نخاعی

مولتیپل اسکلروز ( MS)

آراکنوئیدیت نخاعی 

عفونت های ستون فقرات و نخاع 

میلوپاتی های محیطی ، سمی و تغذیه ای

میلومننگوسل / اسپنا بیفیدا

ناهنجاری کیاری و سیرنگومیلی تکاملی 

پاراپلژی اسپاستیک ارثی 

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک / بیماری نورون حرکتی بزرگسالان

 

بخش چهارم : عملکرد جسمانی و توانبخشی 

نتایج عملکردی پس از SCI

و .....