1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون
راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون رویان پژوه
راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون رویان پژوه رویان پژوه  

راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون

کد کتاب 107708

کتاب راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون

تعداد صفحه
152
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون

دارای 10% تخفیف  

کتاب راهنمای آسیب شناسان گفتار و زبان برای درمان بیماری پارکینسون