1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته
سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته

سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته

کد کتاب 107707

کتاب سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته

با نگرشی بر سیاست گذاری بهداشت اجتماعی تطبیقی

به اهتمام: دکتر سید حبیب اله کواری - دکتر علیرضا شغلی

با مقدمه: دکتر رضا ملک زاده - دکتر محمد جغتایی - دکتر انوشیروان محسنی

تعداد صفحه
576
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته

دارای 3% تخفیف  

کتاب سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته

کتاب های مرتبط با سیاست گذاری در بهداشت درمان و توانبخشی در ایران و کشورهای پیشرفته