1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. توموگرافی تابش پوزیترون پت
توموگرافی تابش پوزیترون پت

توموگرافی تابش پوزیترون پت

کد کتاب 107705

کتاب توموگرافی تابش پوزیترون پت

فیزیک، تجهیزات، اسکنرها و افق های پیشرفت

تعداد صفحه
248
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید توموگرافی تابش پوزیترون پت

دارای 3% تخفیف  

کتاب توموگرافی تابش پوزیترون پت