1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی
مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی

مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی

کد کتاب 107703

کتاب مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی

تعداد صفحه
119
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
مترجم
نوبت چاپ

خرید مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی

دارای 3% تخفیف  

کتاب مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی

کتاب های مرتبط با مدیریت و کنترل کیفیت در تصویربرداری پزشکی