1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1
تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1 رویان پژوه

تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1

کد کتاب 107702

کتاب تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1

تعداد صفحه
404
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1

دارای 3% تخفیف  

کتاب تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1

کتاب های مرتبط با تصویر برداری تشدید مغناطیس اصول فیزیکی و بیولوژیک جلد1