1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI
مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI رویان پژوه
مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI رویان پژوه رویان پژوه  
مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI رویان پژوه رویان پژوه  

مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

کد کتاب 107701

کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

تعداد صفحه
640
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

کتاب مبانی تصویربرداری تشدید مغناطیسی MRI

بخش اول : مفاهیم اساسی

فصل 1 : ریاضی مقدماتی

فصل 2 : اصول پایه ای MRI

فصل 3 : پالس فرکانس رادیویی

فصل 4 : T*2 , T2 , T1

فصل 5 : TR و TE و کنتراست بافت

فصل 6 : کنتراست بافت و برخی کاربردهای کلینیکی آن

فصل 7 : توالی پالس قسمت اول: اشباع، اشباع جزئی و بازیافت معکوس

فصل 8 : توالی پالس قسمت دوم: اسپین اکو

فصل 9 : تبدیل فوریه

فصل 10 : تشکیل تصویر، قسمت اول: انتخاب برش

فصل 11 : تشکیل تصویر قسمت دوم: کدگذاری فضایی

فصل 12 : پردازش سیگنال

فصل 13 : فضای اطالعات

فصل 14 : نمودار توالی پالس

فصل 15 : (میدان دید FOV)

فصل 16 : فضای K ...آخرین مرحله!

فصل 17 : پارامترهای تصویربرداری و بهینه سازی تصویر

فصل 18 : آرتیفکت ها در MRI

بخش دوم : اسکن سریع

فصل 19 : (اسپین اکوی سریع FSE)

فصل 20 : گرادیان اکو، قسمت اول: اصول پایهای

فصل 21 : گرادیان اکو قسمت دوم: تکنیکهای اسکن سریع

فصل 22 : تصویربرداری اکو صفحهای )EPI )

فصل 23 : ویژگیهای جدید تصویربرداری

فصل 24 : تصویربرداری موازی

فصل 25 : تکنیک های فرونشانی (حذف) بافت

فصل 26 : پدیده جریان

فصل 27 : آنژیوگرافی MR

فصل 28 : تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قلبی

فصل 29 : طیف نگاری رزونانس مغناطیسی در مغز

فصل 30 : گرادیانهایی با قابلیت بالا

فصل 31 : تنوع تکنیک های MRI

بخش سوم : تکنیک های تصویربرداری پیشرفته MRI

فصل 32 : تصویربرداری پذیرفتاری مغناطیسی

فصل 33 : الاستوگرافی تشدید مغناطیسی

فصل 34 : سنجش زمان واهلش (Relaxometry) (محاسبه ی زمان های آسایش *T2 ,T2, T1در MRI )

فصل 35 : تصحیح حرکت

فصل 36 : (تصویربرداری طیف-محدود RSI)

بخش چهارم : ایمنی در MRI

فصل 37 : اصول کلی ایمنی

فصل 38 : ایمنی ماده کنتراست

بخش پنجم :نمونه سواالت بورد، امتحانات خارج از کشور

فصل 39 : 100سوال و جواب بورد تخصصی MRI

ضمیمه الف: مراجع پیشنهادی

ضمیمه ب: پاسخ سوالات

ضمیمه ج: علائم اختصاری

واژه یاب- فارسی

واژه یاب- انگلیسی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند